1.3. Методологія і методи психології

Виникнення нового наукового знання про психіку завжди пов'язане зі змістовою диференціацією наукових уявлень людини про світ (об'єктивним процесом розвитку науки), виокремленням сутнісно нового змісту в існуванні досліджуваної реальності (визначенням предмета) та побудовою засобів пізнання цієї реальності (створенням методу). Психологія як наука виникла, окресливши свій предмет, метод і методологію.

Методологія психології ґрунтується на своєрідності її предмета та передбачає попереднє пізнання його загальних, формальних властивостей.

Методика наукового психологічного дослідження - процедура, послідовність здійснюваних пізнавальних і перетворювальних дій, операцій та впливів, які реалізуються у процесі дослідження предмета психології. Як складову наукового методу психології методику розглядають на таких рівнях: загальної методики психологічного дослідження; методики здійснення конкретного типу наукового дослідження (теоретичного, емпіричного, прикладного та ін.); детального опису послідовності реалізації конкретного прийому, засобу, способу психологічного дослідження.


каталог сайтів Яндекс цитирования